Estació Termal Associació Balneària

Estació Termal  Associació Balneària

Estació Termal Associació Balneària

Giorgio Persano

Piazza Vittorio Veneto 9

Torino

Inaugurazione 25 ottobre 1987