Aldo Ferrara

Aldo Ferrara 1996

Aldo Ferrara 1996

Giorgio Persano

Piazza Vittorio Veneto 9

Torino

November 5 – 30, 1996